PKN
Hervormde Gemeente Woerden
 
VOORJAARSZENDINGSCOLLECTE VOORJAARSZENDINGSCOLLECTE

Zondag 4 maart is de collecte tijdens de dienst bestemd voor de voorjaarszendingscollecte van de GZB en Kerk in Actie.
Kerk in Actie vraagt uw financiële steun om vrouwen in Papoea op te leiden. Vrouwen in West-Papoea zijn actief betrokken bij de ontwikkeling van hun land en volk. Dat is hard nodig en zeker niet vanzelfsprekend in een maatschappij waar vrouwen traditioneel voorbestemd zijn tot een leven binnenshuis en nauwelijks opgeleid zijn. Vormingscentrum P3W wil daar verandering in brengen. Vrouwen leren lezen en schrijven, volgen Bijbelstudies en krijgen praktijklessen over gezonde voeding of een vakopleiding. Zo spelen steeds meer vrouwen een actieve rol in hun lokale gemeenschap, en bouwen mee aan kerk en samenleving. En zij geven dit op hun beurt weer door aan hun dochters.
GZB steunt geheime studenten in het Midden-Oosten. Stel u wilt zich extra verdiepen in de Bijbel of u wilt een dienende rol in de kerk vervullen, wat doet u dan? U volgt

lees meer »
 
GZB-dag GZB-dag

Het onveilige leven van kinderen in Colombia
 
Ds. Germán Suárez is predikant in Bogota, de hoofdstad van Colombia. Door de gewelddadige geschiedenis is Colombia een land met veel sociale problemen. Veel mensen leven in sloppenwijken. Ds. Germán biedt kinderen hier een veilige plek! Zij horen er ook het Evangelie. Zo hoopt ds. Germán hen uit de negatieve spiraal van armoede en geweld te kunnen trekken. Op de GZB-dag vertelt hij zijn verhaal.
 
De GZB-dag wordt gehouden op zaterdag 11 maart in de Midden Nederland Hallen in Barneveld. Het thema is ‘Laat je zien!’ Buitenlandse gasten en zendingswerkers vertellen hoe zij op hun plek het Evangelie doorgeven, ook aan mensen die eigenlijk nergens bij horen. De sprekers zijn ds. Germán Suárez uit Colombia, Zsuzska Tóth uit Slowakije, Jaap Haasnoot uit Zuid-Soedan en Heleen van den Berg uit Libanon. Ds.

lees meer »
 
GEBED VOOR RIANNE EN JULIUS GEBED VOOR RIANNE EN JULIUS

Beste gemeenteleden,
Graag willen wij als thuisfrontteam van Rianne en Julius een vraag bij jullie neerleggen. 
Zoals jullie wellicht weten zijn Rianne en Julius afgelopen januari, na een aantal maanden verlof in Nederland, weer naar Kenia teruggekeerd. Ze hebben hun werk weer kunnen oppakken. Ze mogen de boodschap van Gods liefde met woord en daad doorgeven en we horen dat God hun werk zegent. Mooi en bemoedigend!
Ze hebben daar ook te maken met geestelijke weerstand. Rianne en Julius geven aan dat zij het duidelijk merken als er voor hen gebeden wordt. Om die reden wil het thuisfrontteam een gebedsketen opzetten. Wie is er bereid om één dag in de maand in het gebed bijzondere aandacht aan het zendingswerk in Kenia te geven? Rianne en

lees meer »
 
Weblog verschenen van Rineke van Ginkel Weblog verschenen van Rineke van Ginkel

Er is een nieuw weblog verschenen van Rineke van Ginkel.
Klik hieronder op de link om het weblog te openen.
Van zomer naar winter en weer terug  »

 
ROMA: DE MISSIE VAN ZSUZSKA ROMA: DE MISSIE VAN ZSUZSKA

In veel Oost-Europese landen worden Roma met de nek aangekeken. Ook in Slowakije is dat zo. Maar de jonge pedagoge Zsuzska Tóth heeft juist voor deze groep mensen een groot hart. Ze ondersteunt hen met praktische hulp in hun vaak schrijnende situatie en vertelt hen het Evangelie. Zsuzska heeft het niet gemakkelijk. Omdat veel organisaties en zelfs kerken zich niet met Roma’s willen bemoeien, staan zij en haar team er grotendeels alleen voor. Maar Zsuzska gaat door. Op de GZB-dag vertelt zij haar verhaal.
 
De GZB-dag is dit jaar op D.V. zaterdag 17 maart in de Midden Nederland Hallen in Barneveld. Het thema is ‘Laat je zien!’ We willen samen ontdekken hoe we als kerk wereldwijd meer oog krijgen voor mensen om ons heen. Buitenlandse gasten en zendingswerkers vertellen hoe zij op hun plek het Evangelie doorgeven, ook aan mensen die eigenlijk nergens bij horen. De sprekers zijn ds. Germán Suárez uit Colombia, Zsuzska Tóth uit Slowakije, ds. Cees van Duijn uit Delft, Jaap Haasnoot uit Zuid-Soedan en Heleen van den Berg uit Libanon. De muziek wordt geleid door Jaap Kramer. Er is kinderopvang, er zijn kinder- en tienerprogramma’s en in de pauze kunt u keuzeprogramma’s volgen.
Kijk voor meer info of om je aan te melden als vrijwilliger op gzb.nl/gzb-dag.
 

 
Het werk van Julius en Rianne Mutua-Schouten in Kenia Het werk van Julius en Rianne Mutua-Schouten in Kenia

“Wij, Julius en Rianne Mutua-Schouten, voelen ons geroepen om ons in Kenia in te zetten voor minder bedeelden en te getuigen van Gods liefde aan jong en oud. Wij werken samen met Jeugd met een Opdracht (YWAM) en Shoulder 2 Shoulder.

Wilt u onze nieuwsbrief ontvangen? Mail dan naar 

Klik hier om even mee te kijken in Kenia.

lees meer »
 
Nieuwsbrieven Cora en Antonie Treuren Nieuwsbrieven Cora en Antonie Treuren

Geloof in Colombia

April 2014 zijn wij, Cora en Antonie Treuren - van Utrecht, door de GZB uitgezonden naar Colombia waar wij de diaconie van de Presbyteriaanse kerk gaan ondersteunen. Onze nieuwsbrieven kunt u hieronder inzien:Nieuwsbrief #4-2016
Nieuwsbrief #2-2016
Nieuwsbrief #1-2016
Nieuwsbrief #4-2015
Nieuwsbrief #3-2015
Nieuwsbrief #2-2015
Nieuwsbrief #1-2015
Nieuwsbrief #4-2014
Nieuwsbrief #3-2014
Nieuwsbrief #2-2014
Nieuwsbrief #1-2014
Nieuwsbrief #1-2013

 
KAARTEN EN POSTZEGELS KAARTEN EN POSTZEGELS

De vakantie periode is weer voorbij
Wat doet u met uw kaarten en postzegels?
U spaart ze, dat is een mooie hobby.
U gooit ze weg, dat is jammer, want ze zijn waardevol voor de zending.
Kaarten en postzegels worden verzameld en gesorteerd en verkocht op beurzen. Landelijk brengt dat veel geld op voor de zending.
Wilt de postzegels ruim uitknippen. U kunt de kaarten en postzegels deponeren in de verzameldozen in de Petruskerk en de Maranathakerk.
De volgende kaarten hebben waarde:
Gave ansichten met postzegels
Dubbele kaarten van Anton Pieck, Disney, Anne Geddes, Marjolein Bastin, Removos, Unicef, maar ook zelf gemaakte kaarten.
Geboortekaartjes en fotokaarten.
Enveloppen , netjes open gemaakt met postzegel en handgeschreven adres.
 
Vindt u het moeilijk om ze mee te brengen naar de kerk, dan halen we ze graag bij u op.
Voor meer informatie kunt bellen met Rika van Ingen (501766) of mailen naar e-mail

 
Zendingscommissies Zendingscommissies

Namen en adressen van de leden van  Centrale- en diverse wijkzendingscommissies kunt u hier inzien.

 
 
 
Agenda
Ga voor de agenda van alle PKN-kerkelijke activiteiten en vergaderingen naar kerkpleinwoerden.nl
 
Meditatie
“HEERE, waarom blijft U van verre staan? Waarom verbergt U zich in tijden van benauwdheid.” 
 
Psalm 10:1


“God waar bent U? Waarom blijft U op afstand? Waarom verstopt U zich, juist als het moeilijk wordt?” Het zijn vragen van een psalmist van eeuwen geleden. Maar dezelfde vragen kunnen ook in 2018 zomaar boven komen. In Psalm 9 en 10 gaat het over onrecht dat de arme en onderdrukte wordt aangedaan door hoogmoedige, op zichzelf gerichte mensen. En nog steeds zijn er grote ego’s die anderen gebruiken om er zelf beter van te worden. Alsof er geen God is die zich om kwetsbare en weggedrukte mensen bekommert. Alsof mensen met macht en uitbuiters zomaar hun gang kunnen gaan. 
Daar gaat de psalmdichter van schreeuwen. “Sta op HEERE God, hef Uw hand op, vergeet
meer
 
Bediening Heilige Doop

Wijk Centrum-Oost: Zondag 15 april in de Petruskerk. Doopzitting op maandag 9 april om 20.30 uur in Het Baken. Graag van te voren aanmelden bij de scriba via


Wijken Noord en WestZondag 11 maart in de Petruskerk. Ouders die hun kind willen laten dopen kunnen contact opnemen met ds. Berkheij. Doopgesprek op maandagavond 5 maart om 20.00 uur, thuis bij de ouderling van dienst Anneke Smit-Dorrepaal, ’s-Gravensloot 134.

 
Werkgroep Geloof en Cultuur

 

 

 
In het activiteitenoverzicht   van de Werkgroep Geloof en Cultuur van de Protestantse kerken van Woerden/Zegveld vindt u een breed scala van activiteiten op het gebied van theologie, spiritualiteit, eredienst, pastoraat, opvoeding, samenleving en cultuur.
 

 
Geven aan de kerk
De gemeente van Christus wordt zichtbaar in onder meer de eredienst, in het pastoraat en in het missionaire werk. Om dit werk doorgang te kunnen laten vinden, is uiteraard geld nodig. Daarom vragen we u graag om uw bijdrage.
>Lees meer
 
Kerkblad Hervormd Woerden

Het kerkblad 'Hervormd Woerden' kunt u hier online inzien of downloaden.

 
 
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.