PKN
Hervormde Gemeente Woerden
 
Koffiedrinken Sectie West 2 Koffiedrinken Sectie West 2

Als wijkgenoten van Sectie West 2 willen we weer met elkaar koffiedrinken op zondagochtend 25 februari na de dienst in de Petruskerk.
Iedereen van harte welkom bij Jaap en Rika van Ingen. Zij wonen op Blazer 6.
Graag even aanmelden op tel. 501766. of e-mail 
Allen, voor het eerst of opnieuw, van harte uitgenodigd.

 
Wijkavond Wijkavond

Op dinsdag 6 maart is er een wijkavond voor sectie west I van onze wijk. U bent om 20.00 uur van harte welkom in de Maranathakerk. Het thema van de avond is: “Een open huis”. We willen met elkaar nadenken over gastvrijheid en hoe de Maranathakerk een open huis voor de wijk zou kunnen zijn. U hebt ondertussen een persoonlijke uitnodiging ontvangen. U bent van harte welkom!
Namens wijkteam I, G. Schouten

 
Chauffeurs Autodiensten Chauffeurs Autodiensten

Beste kerkgangers,
Wij zijn DRINGEND op zoek naar mensen die ons kunnen helpen om
als "autodienst in de morgen" te willen rijden in de maanden juli en augustus.
Al is het maar voor twee keer, daar zijn we al heel blij mee..
U kunt zelf aangeven welke weken u kunt rijden.
Neemt u dan contact op met mij, zodat het op tijd in "Hervormd Woerden " bekend gemaakt kan worden.
Anneke Hoogerbrugge (691309)
E-mail

 
Een Droom Een Droom

Zaterdag 20 januari zat de Maranathakerk bomvol. De kinderen waren de hele dag druk met het instuderen van de musical “Ester”. ’s Avonds waren de ouders en anderen welkom bij de uitvoering. Zondag 21 januari was er voor het eerst een ZIN-dienst, voorbereid met jongeren uit de Bonaventura kerk. Op dinsdag 23 januari zat de kapel vol. Met veertig mensen hebben we gegeten. Gemeenteleden zorgden voor eten, anderen waren welkom om te komen eten. Afgelopen zondag hadden we de huisgroep te gast in de pastorie aan het Haagwindeveld. Met zo’n 18 mensen eten we één keer per maand op zondag met elkaar. Een droom? Nee, dit was de werkelijkheid. Een dwarsdoorsnee van de afgelopen week. We zijn begonnen om iets van de droom die u in het vorige kerkblad kon lezen te realiseren. We; dat zijn Jan Bosman, Ellen Verweij, Peter Versloot, Rik Gorter, Gerrit en Tineke Schouten, Artho Hanemaaijer en Karin Meijer. We zijn met elkaar enthousiast om iets van die drie dimensies “boven, buiten en binnen” waar te maken. We noemen onze beweging vanaf nu 3D dat wil zeggen drie dimensionaal. In het logo dat we daarbij gebruiken komen de drie dimensies boven, buiten en binnen goed naar voren.  Natuurlijk organiseren we niet alles zelf. Dat kan ook niet. Maar we willen wel graag een katalysator zijn om iets van die droom waar te maken. Doet u/jij ook mee?
Gerrit Schouten
 

 
Contactmiddag senioren en belangstellenden Contactmiddag senioren en belangstellenden

Graag nodigen wij U uit voor de contactmiddag op 6 maart om 14.30 u. in de Maranathakerk. 
De meditatie wordt verzorgd door dhr. Henk Treur en dhr. Dammis van ‘t Zelfde komt een lezing houden over Spitsbergen met beelden van walvissen,walrussen en ijsberen.
Wanneer U problemen heeft met het vervoer naar en van de Maranathakerk dan kunt U de maandag voorafgaand aan de contactmiddag zich opgeven, bij mevr.A  van Bijlevelt(415274) voor wijk noord en bij dhr. J van Ingen (501766) voor wijk west
De commissie contactmiddagen wijken noord en west

 
Belijdeniscatechese Belijdeniscatechese

Inmiddels is er een zondag uitgekozen waar de gelegenheid is om persoonlijk Openbare Belijdenis van het geloof af te leggen. Dat zal zondag 8 april zijn, de zondag ná Pasen. Een betekenisvolle dag. Slechts weinig leerlingen van Jezus waren op de allereerste Paasmorgen getuige van het lege graf. Slechts weinigen waren bereid om te getuigen dat de Heer is opgestaan en dat te belijden: Jezus is Heer! Na hen kwam er een stroom op gang die nooit gestopt is en nooit zal ophouden. De komende weken zal de zeer kleine groep die de afgelopen tijd de belijdeniscatechese gevolgd heeft zich verder op deze dag voorbereiden. Wie in het verleden zich in onze gemeente of elders al op de belijdenis heeft voorbereid maar er toen niet toe is gekomen, is welkom om zich alsnog bij ons aan te sluiten. In de doop heeft God zelf een verbond met ons gesloten. Hij vraagt ons zijn 'ja' ook zelf te beamen.
J.A. Berkheij

 
Morgengebed Morgengebed

Iedere woensdagmorgen is er om 9.00 uur in de Petruskerk een morgengebed. Een kleine groep van enkele tientallen mensen komt hier bijeen. Het gaat hier om een korte liturgische viering, met liederen, een schriftlezing met een korte verkondiging en natuurlijk ook gebeden. Meestal duurt een morgengebed niet langer dan een half uur. Voorgangers worden van te voren nooit aangekondigd. Zij komen uit de vele verschillende kerken die Woerden rijk is. Na afloop is er gelegenheid tot persoonlijke ontmoeting en (na-) gesprek in ’t Centrum onder het genot van een kopje koffie. Maar niet iedereen gaat daar naar toe. Anderen gaan naar huis of zwermen uit over de markt die op dat moment rond de Petruskerk dan al volop aan de gang is.
Komende woensdag 7 februari is er een nieuw morgengebed. De korte schriftlezing zal zijn over Johannes 3:1-13. U bent welkom voor dit met elkaar stilstaan bij schrift, lied halverwege de week en een goed begin van de dag.

J.A. Berkheij
 

 
Chauffeurs Autodiensten Chauffeurs Autodiensten

Beste kerkgangers,
Wij zijn DRINGEND op zoek naar mensen die ons kunnen helpen om
als "autodienst in de morgen" te willen rijden in de maanden juli en augustus.
Al is het maar voor twee keer, daar zijn we al heel blij mee..
U kunt zelf aangeven welke weken u kunt rijden.
Neemt u dan contact op met mij, zodat het op tijd in "Hervormd Woerden " bekend gemaakt kan worden.
Anneke Hoogerbrugge (691309)
E-mail

 
EREDIENSTVAARDIG EREDIENSTVAARDIG

25 februari, 2e zondag in de Veertigdagentijd, paars
Petruskerk 9.30 uur. Voorganger in de ochtenddienst is ds. G. Schouten. Op deze 2e zondag in de veertigdagentijd lezen we Marcus 9:2-10, over de verheerlijking van Jezus op de berg. Het orgel wordt bespeeld door dhr. Marnex van der Ploeg.
Autodienst Noord: fam. Smit (0650452154); West: dhr. F. Veerman (415813)
 
Kruiskerk 18.30 uur. Ds. Marianne Paas zal vanavond voorgaan in het Uur van Lofprijzing. U vindt meer informatie op een andere plaats in dit blad.
Een goed uur gewenst.
Autodienst Noord: fam. Smit (0650452154); West: dhr. W. Verwer (412656)

lees meer »
 
De Bijbel in beeld De Bijbel in beeld

Op dinsdag 20 maart kijken we naar de film David. U bent om 14.30 uur welkom in de Maranathakerk. Er is tussendoor een korte pauze. Het leven van David kent veel hoogtepunten en dieptepunten. David was een veelzijdig man als herder, musicus, koning en krijgsheer. Maar tegelijk ging er ook veel mis in zijn gezin. Toch wordt David een “man naar Gods hart” genoemd. Kijkt u mee naar het veelbewogen leven van David?
G. Schouten

 
Ouderenpastoraat Ouderenpastoraat

Nieuwe pastoraal werker
Wat bijzonder om mij hier voor te stellen als de nieuwe pastoraal werker van wijk west. Bijzonder want ik ben al zo lang lid van onze wijkgemeente. Eind augustus heb ik mijn studie Godsdienst Pastoraal Werk afgerond aan de Christelijke Hogeschool in Ede. Het geleerde mag ik nu in praktijk gaan brengen na vijf jaar studie. Ik ben getrouwd met Inge en wij hebben twee dochters Jorinke en Tamara. Ik ga mij richten op het bezoeken van onze gemeenteleden die 75 jaar en ouder 

lees meer »
 
Uit de pastorie Uit de pastorie

Op 13 februari kregen onze dochter Roos en schoonzoon Michaël een 2e zoon, Jelte Simon. Een kleinzoon voor ons dus, gezond en wel. We zijn er reuze trots op en blij dat God hen een 2e kindje toevertrouwt. Bijzonder om te zien hoe er een nieuwe generatie ontstaat waar je als grootouders ook een beetje voor mag zorgen en aan de zijlijn van mag meegenieten. Ondertussen is de veertigdagentijd ingegaan en leven we toe naar Goede Vrijdag en Pasen. Dank God voor zijn genade en barmhartigheid die in Jezus‘ sterven en opstanding zichtbaar wordt.
Hartelijke groeten vanuit de pastorie aan het Haagwindeveld,
G. Schouten

 
Beamer Beamer

Na verschillende oproepen voor nieuwe leden in het Beamerteam Noord West, hebben we tot nu toe nog geen nieuwe teamleden mogen verwelkomen. Daarom hierbij een nieuwe oproep. Het is vrijwilligerswerk wat een goede aanvulling geeft aan de diensten. In een tijd dat vele mensen handig zijn met een computer moeten er toch mensen hiervoor gevonden kunnen worden. Hierbij nogmaals de oproep aan jong en oud: denk er nog eens na of het wat voor jullie is. Zonder aanmeldingen wordt ons team zeker niet groter!
Voor meer informatie: Karel van Heeringen 0348-423090

 
Autodiensten Autodiensten

Mocht u van deze dienst gebruik willen maken, dan graag de dag van tevoren tussen 8.30 en 9.30 uur bellen met de dienstdoende chauffeur.
De wijken Noord en West hebben hun eigen chauffeursdiensten. U wordt dringend verzocht alleen de chauffeurs van uw eigen wijk te bellen.

 
Kinderoppas Kinderoppas

De zorg voor de kinderoppas berust op zo. 25 feb. in de PK bij Marleen de Vos, Joyce Klapwijk en Meike Lehman; op zo. 4 maart in de MK bij Marianne Onderwater, Gerben Rozendaal en Lisa Stam en op zo. 11 maart in de PK bij Marjan Risseeuw, Naomi Stam en Jasper Kooman. 

 
Kindernevendienst Kindernevendienst

De leiding van de kindernevendienst is op zo. 25 feb. in de PK in handen van Dorine van Bemmel, Nynke Klarenbeek en Maaike van Oosterom; op zo. 4 maart in de MK hebben Tineke Hanemaaijer, Marleen Vos en Elsbeth Harthoorn de leiding en op zo. 11 maart in de PK Gerjanne Kuus, Maron Roelofsen en Koos Straver.

 
Kerkcafé Woerden Kerkcafé Woerden

             
In juli 2014 is het Kerkcafé Woerden van start gegaan met een groep vrijwilligers/sters, werkgroepleden en natuurlijk de bezoekers. Het kerkcafé is een gezamenlijk initiatief van de drie PKN-kerken en de rooms-katholieke parochie.

lees meer »
 
 
 
Agenda
Ga voor de agenda van alle PKN-kerkelijke activiteiten en vergaderingen naar kerkpleinwoerden.nl
 
Meditatie
“HEERE, waarom blijft U van verre staan? Waarom verbergt U zich in tijden van benauwdheid.” 
 
Psalm 10:1


“God waar bent U? Waarom blijft U op afstand? Waarom verstopt U zich, juist als het moeilijk wordt?” Het zijn vragen van een psalmist van eeuwen geleden. Maar dezelfde vragen kunnen ook in 2018 zomaar boven komen. In Psalm 9 en 10 gaat het over onrecht dat de arme en onderdrukte wordt aangedaan door hoogmoedige, op zichzelf gerichte mensen. En nog steeds zijn er grote ego’s die anderen gebruiken om er zelf beter van te worden. Alsof er geen God is die zich om kwetsbare en weggedrukte mensen bekommert. Alsof mensen met macht en uitbuiters zomaar hun gang kunnen gaan. 
Daar gaat de psalmdichter van schreeuwen. “Sta op HEERE God, hef Uw hand op, vergeet
meer
 
Bediening Heilige Doop

Wijk Centrum-Oost: Zondag 15 april in de Petruskerk. Doopzitting op maandag 9 april om 20.30 uur in Het Baken. Graag van te voren aanmelden bij de scriba via


Wijken Noord en WestZondag 11 maart in de Petruskerk. Ouders die hun kind willen laten dopen kunnen contact opnemen met ds. Berkheij. Doopgesprek op maandagavond 5 maart om 20.00 uur, thuis bij de ouderling van dienst Anneke Smit-Dorrepaal, ’s-Gravensloot 134.

 
Werkgroep Geloof en Cultuur

 

 

 
In het activiteitenoverzicht   van de Werkgroep Geloof en Cultuur van de Protestantse kerken van Woerden/Zegveld vindt u een breed scala van activiteiten op het gebied van theologie, spiritualiteit, eredienst, pastoraat, opvoeding, samenleving en cultuur.
 

 
Geven aan de kerk
De gemeente van Christus wordt zichtbaar in onder meer de eredienst, in het pastoraat en in het missionaire werk. Om dit werk doorgang te kunnen laten vinden, is uiteraard geld nodig. Daarom vragen we u graag om uw bijdrage.
>Lees meer
 
Kerkblad Hervormd Woerden

Het kerkblad 'Hervormd Woerden' kunt u hier online inzien of downloaden.

 
 
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.