PKN
Hervormde Gemeente Woerden
 
Kerstproject Kerstproject

Het thema van het kerstproject is “Gegrepen door Gods liefde”. In het Bijbelboek Jona lezen we over het leven van Jona; hoe God hem uit liefde stuurt naar de stad Nineve, hoe Jona denkt weg te vluchten voor God en vervolgens dat hij moet leren om zijn hoop op God te vestigen. Jona mag in Nineve getuigen van zijn geloof in God, waarna de mensen berouw tonen. In tegenstelling tot Jona geloven zij Gods woord direct. Uit liefde voor 

lees meer »
 
EREDIENSTVAARDIG EREDIENSTVAARDIG

Zondag 26 november, Laatste zondag van de Voleinding, ‘s morgens wit, ‘s avonds groen.
Maranathakerk, 9.30 uur. Een gezamenlijke dienst met ds. J.A. Berkheij als voorganger, waarin we de gemeenteleden gedenken die het afgelopen kerkelijk jaar in onze Hervormde gemeente zijn overleden; hun namen worden genoemd en ook in dit blad zullen ze vermeld worden. Ds. Schouten en de pastores mevr. Diny Wolters en dhr. Arjan Bouman zullen eveneens een inbreng hebben in deze dienst. We lezen een gedeelte uit Lucas 21 en luisteren naar de verkondiging hierover. Na afloop van de dienst is er de gelegenheid om als nabestaanden een ontmoeting te hebben met de pastores die de dienst bij het afscheid van de genoemde overledenen geleid hebben, en met andere gemeenteleden.
De kinderen horen in hun eigen samenkomst over Lucas 21:25-33, waar Jezus spreekt over zijn terugkomst en de gebeurtenissen die daaraan voorafgaan. De muzikale begeleiding zal worden verzorgd door dhr. Kees Bruggeman, orgel en piano en Marjolein van Zoelen, dwarsfluit.
Een gezegende dienst gewenst.
Autodienst Noord: dhr. Angenent (416794); West: dhr. J. de Langen (421734)
 
Maranathakerk
Autodienst Noord: dhr.Angenent (416794); West: dhr. G. Vos (422237)

lees meer »
 
Kerstviering senioren wijk west Kerstviering senioren wijk west

Met plezier nodigen wij u uit voor de kerstviering op woensdag 13 december 2017 in de Maranathakerk. We verwelkomen u graag om 17:00 uur met een drankje en zullen daarna met elkaar een viering hebben met samenzang, gebed, meditatie en wisselen dit af met een heerlijke maaltijd. Rond 20:00 uur zal de bijeenkomst eindigen.  
Indien u wenst kunt u worden opgehaald en thuisgebracht door één van onze chauffeurs.
 In de week van 18 november t/m 24 november 2017 komt uw diaken het inschrijfformulier bij u bezorgen.
U kunt zich ook telefonisch aanmelden voor de kerstviering bij diaken Arthur van Rooijen.
Telefoon: 06-26366813.

 
Autodiensten Autodiensten

Mocht u van deze dienst gebruik willen maken, dan graag de dag van tevoren tussen 8.30 en 9.30 uur bellen met de dienstdoende chauffeur.
De wijken Noord en West hebben hun eigen chauffeursdiensten. U wordt dringend verzocht alleen de chauffeurs van uw eigen wijk te bellen.

 
De Bijbel in beeld De Bijbel in beeld

Op 21 november begint om 14.30 uur de film over het leven van Jakob, de hielenlichter. Conflicten met zijn broer, verraad, zegen van en worsteling met God, kortom: ingrediënten voor een boeiende film! Er is tussendoor een pauze. U bent van harte welkom in de Maranathakerk.
G. Schouten

 
Kinderoppas Kinderoppas

De zorg voor de kinderoppas berust op zo. 19 nov. in de MK bij Janneke van Vliet en Albertine Schoester;  op zo.26 nov. in de MK bij Elise van Triest, Dorine van Bemmel en Lenja Stok; op zo.3 dec.in de PK bij Anita Hubers, Casper Hubers en Maaike Stok en op zo. 10 dec. in de PK bij Marjan Risseeuw, Lize van Vliet en Naomi den Hertog.

 
Kindernevendienst Kindernevendienst

De leiding van de kindernevendienst is op zo. 19 nov. In de MK in handen van Dorine van Bemmel, Marleen Vos en Margriet Velings; op zo. 26 nov. in de MK hebben Tineke Hanemaaijer, Mariska Kroon en Maron Roelofsen de leiding; op zo. 3 dec. in de PK Gerjanne Kuus, Koos Straver en Elsbeth Harthoorn en op zo. 10 dec. in de PK Ernst Burger, Nynke Klarenbeek en Maaike van Oosterom.

 
Kerkcafé Woerden Kerkcafé Woerden

             
In juli 2014 is het Kerkcafé Woerden van start gegaan met een groep vrijwilligers/sters, werkgroepleden en natuurlijk de bezoekers. Het kerkcafé is een gezamenlijk initiatief van de drie PKN-kerken en de rooms-katholieke parochie.

lees meer »
 
 
 
Agenda
Ga voor de agenda van alle PKN-kerkelijke activiteiten en vergaderingen naar kerkpleinwoerden.nl
 
Meditatie

“LEER MIJ BIDDEN”
(n.a.v. Mat. 6 : 8)
 
Gij badt op enen berg alleen, en Jesu, ik en vind er geen
waar 'k hoog genoeg kan klimmen om U alleen te vinden:
de wereld wilt mij achterna, alwaar ik ga of sta; of ooit mijn ogen sla…
 
En arm als ik en is er geen; geen één,
die nood hebbe en niet klagen kan;
die honger, en niet vragen kan;
die pijne, en niet gewagen kan – hoe zeer het doet!
 
O, leer mij, armen dwaas, hoe dat ik bidden moet!
 
Zo verwoordt de Vlaamse dichter en priester Guido Gezelle rond 1859 de worsteling die een bidder kan ervaren voor God. Hoe kan een zondig mens in gesprek gaan met Iemand van zo geheel andere orde? Onheilig tegenover de Heilige? Woordeloos en stemloos tegenover de sprekende en zich openbarende God? Zal het eerste gebed, dat wij bidden niet moeten zijn: “Leer mij bidden?”
Zo komen de discipelen bij  meer
 
Bediening Heilige Doop

Wijk Centrum-Oost: Zondag 17 december in de Petruskerk. Doopzitting op maandag 11 december om 20.15 uur in Het Baken. Graag aanmelden bij de scriba via

 
Werkgroep Geloof en Cultuur

 

 

 
In het activiteitenoverzicht   van de Werkgroep Geloof en Cultuur van de Protestantse kerken van Woerden/Zegveld vindt u een breed scala van activiteiten op het gebied van theologie, spiritualiteit, eredienst, pastoraat, opvoeding, samenleving en cultuur.
 

 
Geven aan de kerk
De gemeente van Christus wordt zichtbaar in onder meer de eredienst, in het pastoraat en in het missionaire werk. Om dit werk doorgang te kunnen laten vinden, is uiteraard geld nodig. Daarom vragen we u graag om uw bijdrage.
>Lees meer
 
Kerkblad Hervormd Woerden

Het kerkblad 'Hervormd Woerden' kunt u hier online inzien of downloaden.

 
 
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.