PKN
Hervormde Gemeente Woerden
 
INZAMELING GAVEN BIJ DE VIERING VAN HET HEILIG AVONDMAAL INZAMELING GAVEN BIJ DE VIERING VAN HET HEILIG AVONDMAAL

Stichting De Meerpaal te Woerden
Aan de Havenstraat bevindt zich het pand met de naam De Meerpaal. In en vanuit dit pand gebeuren veel activiteiten. Alle activiteiten zijn gericht op mensen. Zoals het Inloophuis 't Centrum, dat voor velen een “thuis” is. De Kerk In De Buurtwinkel, waar goede tweedehands kleding en schoenen een nieuwe bestemming krijgen. Personen en gezinnen kunnen hier voor relatief weinig geld in kleding voorzien. Dan is er de Gebedswinkel. Een ruimte waar ontmoeting, bezinning en gebed plaatsvinden. Een “Stiltecentrum” in onze stad!
In het jaar 2014 heeft men in samenwerking van de St. Timon in Zeist, kamertrainingsprojecten opgestart in woningen aan de Havenstraat en de Achterstraat. Op deze locaties vindt begeleid wonen plaats voor jongeren in een overgangssituatie. Soms speelt er bij deze jongeren een psychosociale problematiek. Dit vraagt een speciale opvang. De jongeren worden opgeleid tot eigen zelfstandigheid.
Daarnaast opende men in 2015, in samenwerking met het Leger des Heils, een pand aan de Leidsestraatweg. De naam van deze locatie is Meerpaal Pitstop. Het Leger des Heils levert hier haar deskundigheid op o.a. opvoed- en opgroeiproblematiek, psychiatrische- en verslavingsproblematiek. Voor al dit belangrijke werk zamelen wij op 10 december uw gaven in bij de viering van het Heilig Avondmaal.

terug
 
 
 
Agenda
Ga voor de agenda van alle PKN-kerkelijke activiteiten en vergaderingen naar kerkpleinwoerden.nl
 
Meditatie

“LEER MIJ BIDDEN”
(n.a.v. Mat. 6 : 8)
 
Gij badt op enen berg alleen, en Jesu, ik en vind er geen
waar 'k hoog genoeg kan klimmen om U alleen te vinden:
de wereld wilt mij achterna, alwaar ik ga of sta; of ooit mijn ogen sla…
 
En arm als ik en is er geen; geen één,
die nood hebbe en niet klagen kan;
die honger, en niet vragen kan;
die pijne, en niet gewagen kan – hoe zeer het doet!
 
O, leer mij, armen dwaas, hoe dat ik bidden moet!
 
Zo verwoordt de Vlaamse dichter en priester Guido Gezelle rond 1859 de worsteling die een bidder kan ervaren voor God. Hoe kan een zondig mens in gesprek gaan met Iemand van zo geheel andere orde? Onheilig tegenover de Heilige? Woordeloos en stemloos tegenover de sprekende en zich openbarende God? Zal het eerste gebed, dat wij bidden niet moeten zijn: “Leer mij bidden?”
Zo komen de discipelen bij  meer
 
Bediening Heilige Doop

Wijk Centrum-Oost: Zondag 17 december in de Petruskerk. Doopzitting op maandag 11 december om 20.15 uur in Het Baken. Graag aanmelden bij de scriba via

 
Werkgroep Geloof en Cultuur

 

 

 
In het activiteitenoverzicht   van de Werkgroep Geloof en Cultuur van de Protestantse kerken van Woerden/Zegveld vindt u een breed scala van activiteiten op het gebied van theologie, spiritualiteit, eredienst, pastoraat, opvoeding, samenleving en cultuur.
 

 
Geven aan de kerk
De gemeente van Christus wordt zichtbaar in onder meer de eredienst, in het pastoraat en in het missionaire werk. Om dit werk doorgang te kunnen laten vinden, is uiteraard geld nodig. Daarom vragen we u graag om uw bijdrage.
>Lees meer
 
Kerkblad Hervormd Woerden

Het kerkblad 'Hervormd Woerden' kunt u hier online inzien of downloaden.

 
 
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.