PKN
Hervormde Gemeente Woerden
 
DIACONIECOLLECTE ZONDAG 22 OKTOBER (tijdens de dienst) DIACONIECOLLECTE ZONDAG 22 OKTOBER (tijdens de dienst)

Werelddiaconaat . Noodhulp verricht via Kerk in Actie ( KiA)
In toenemende mate vindt er ergens in de wereld een “ramp” plaats. Dit kan zijn door natuurgeweld, aardbevingen en oorlogen. Kerk in Actie werkt via lokale organisaties in heel veel landen. Wanneer een land of regio getroffen wordt door een ramp en er is een lokale partner van KiA, dan vindt direct Noodhulp plaats. Lokale partners weten welke hulp het meest nodig is. Dit jaar kende Bangladesh weer overvloedige regenval. Vee stierf en de oogsten gingen voor een deel verloren. De partnerorganisatie CODEC helpt met gekregen geld van KiA aan de wederopbouw in de getroffen gebieden. Gezinnen worden behalve met  voedsel ook geholpen aan nieuwe productiemiddelen zoals vee en fruitbomen. Een ander voorbeeld van hulp is in Libanon onder vluchtelingen uit Syrië. Huisvesting, voedsel en materialen voor scholing van de kinderen worden beschikbaar gesteld door IOCC, ook een partnerorganisatie van KiA. De diaconale collecte op deze zondag is volledig bestemd voor Noodhulp! U helpt ook met uw gift op bankrek. NL 89 ABNA 0457 457 457 van Kerk in Actie te Utrecht met de vermelding Noodhulp.

terug
 
 
 
Agenda
Ga voor de agenda van alle PKN-kerkelijke activiteiten en vergaderingen naar kerkpleinwoerden.nl
 
Meditatie


“Er is niemand die Zijn hand kan wegslaan of tegen Hem kan zeggen: Wat doet U?”
(n.a.v. Daniël 4 : 35)

Er kunnen dingen in dit leven gebeuren – bij iemand die de Heere kent – waardoor hij of zij zich bij tijden kan afvragen: Wat is God nu aan het doen? Dat kunnen mooie dingen zijn, waarbij boven je gebed en verwachting iets gebeurt. Zoals bij dat jonge stel, dat al jaren aan het dokteren was, maar er geen kinderen kwamen. En ineens, ‘zomaar’, toch in verwachting…
Dat kunnen ook lastige dingen zijn, die het leven omgooien en alles aanraken wat je hebt opgebouwd. Je huis, je werk, zelfs je lichamelijke omstandigheden. Dat kan bij ‘de gewone man’. Maar dat gebeurt ook bij aanzienlijke mensen.
 
Eén van de machtigste mensen, die de Bijbel noemt, is koning Nebukadnezar. In zijn tijd stond hij aan het grootste wereldrijk, dat voor en na hem zijns gelijke niet kende. De droom van een beeld en een boom maken dat duidelijk. Maar wat is 

meer
 
Bediening Heilige Doop

Wijken Noord en West: Zondag 12 november in de Petruskerk. Opgeven bij ds. G. Schouten.  

Wijk Centrum-Oost: Zondag 29 oktober in de Petruskerk. Doopzitting om 20.00 uur in Het Baken. Datum nog niet bekend.

 
Werkgroep Geloof en Cultuur

 

 

 
In het activiteitenoverzicht   van de Werkgroep Geloof en Cultuur van de Protestantse kerken van Woerden/Zegveld vindt u een breed scala van activiteiten op het gebied van theologie, spiritualiteit, eredienst, pastoraat, opvoeding, samenleving en cultuur.
 

 
Geven aan de kerk
De gemeente van Christus wordt zichtbaar in onder meer de eredienst, in het pastoraat en in het missionaire werk. Om dit werk doorgang te kunnen laten vinden, is uiteraard geld nodig. Daarom vragen we u graag om uw bijdrage.
>Lees meer
 
Kerkblad Hervormd Woerden

Het kerkblad 'Hervormd Woerden' kunt u hier online inzien of downloaden.

 
 
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.