PKN
Hervormde Gemeente Woerden
 
DIACONIE COLLECTE ZONDAG 25 FEBRUARI (tijdens de dienst) DIACONIE COLLECTE ZONDAG 25 FEBRUARI (tijdens de dienst)

Werelddiaconaat , een project van Kerk in Actie in India
Geen kinderarbeid in de textielindustrie in India
De grote textielstad Tirupur in het zuiden van India telt meer dan 10.000 kinderen  die niet naar school gaan. Vaak werken deze kinderen van migranten onder zeer slechte omstandigheden in de textielindustrie. De Indiase partnerorganisatie van Kerk in Actie SAVE doet er alles aan om deze kwetsbare kinderen op school te krijgen. De medewerkers en vrijwilligers zoeken deze kinderen op in fabrieken, op straat en thuis. Samen met de gezinnen werkt SAVE aan oplossingen: onderwijs voor de kinderen en het versterken van hun ouders. Als dat nodig is, krijgen kinderen bijles en tijdelijk onderdak. SAVE gaat in gesprek met overheidsinstanties, de textielindustrie en de kledingmerken om kinderarbeid structureel te bestrijden. Inmiddels heeft SAVE al twee kinderarbeidvrije zones opgezet, waar niemand het accepteert als een kind niet op school zit.
Met deze collecte steunt u het werelddiaconale werk van Kerk in Actie zoals SAVE in India.
Geeft u ook? Dit kan ook op NL 89 ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk in Actie onder
vermelding van: 40dagentijdcollecte Geen kinderarbeid in textielindustrie in India, project K00500

 
DIACONIECOLLECTE ZONDAG 11 MAART(tijdens de dienst) DIACONIECOLLECTE ZONDAG 11 MAART(tijdens de dienst)

Binnenlandsdiaconaat, Jeugddorp De Glind
In Jeugddorp De Glind wonen kinderen en jongeren die om diverse redenen niet meer thuis kunnen wonen. De Rudolphstichting biedt hen in De Glind een veilige leefomgeving. De kinderen en jongeren worden daar liefdevol opgevangen in gezinshuizen waar hun gezinshuisouders dag en nacht voor hen klaarstaan. Daarnaast zijn in De Glind diverse sportclubs en vrijetijdsvoorzieningen aanwezig. Zo ervaren de kinderen en jongeren de warmte en veiligheid van een thuis en hebben zij toegang tot alle faciliteiten om zich te kunnen ontwikkelen tot krachtige volwassenen.
De collecte tijdens de dienst is volledig bestemd voor dit project. U kunt ook op bezoek in De Glind. Meer informatie hierover vindt u op, www.rudolphstichting.nl/ontmoetingsdag.
U kunt ook ondersteunen met een gift op rek. nr NL 89 ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk in Actie te Utrecht onder vermelding van: Rudolphstichting De Glind.

 
DIACONIECOLLECTE WOENSDAG 14 MAART, BIDDAG VOOR GEWAS EN ARBEID (tijdens de dienst) DIACONIECOLLECTE WOENSDAG 14 MAART, BIDDAG VOOR GEWAS EN ARBEID (tijdens de dienst)

Incidentele Hulp
In het Onze Vader bidden wij Geef ons heden ons dagelijks brood. De meeste mensen in Nederland kennen, dankzij regelingen en voorzieningen, voldoende mogelijkheden om een menswaardig bestaan te leiden. Toch zijn er in toenemende mate mensen die in schrijnende situaties terecht komen. Die de dingen niet goed meer (kunnen) regelen en in financiële problemen komen. Het komt voor dat gas,water en licht niet meer kunnen worden betaald of dat er geen eten meer in huis is. De Diaconie helpt soms voor een korte termijn om in een crisissituatie een oplossing te bieden. Getracht wordt mensen vanuit hun situatie te begeleiden naar de diverse instanties die in Woerden werkzaam zijn, b.v. de Voedselbank, Maatschappelijk werk of het Woerdense Noodfonds. De collecte tijdens de dienst is volledig bestemd voor deze Incidentele hulp. Mocht u mensen kennen van wie u weet dat zij het (financieel) moeilijk hebben en waar hulp op zijn plaats is, dan kunt u dit altijd doorgeven aan een diaken.

 
INZAMELING GAVEN BIJ DE VIERING VAN HET HEILIG AVONDMAAL INZAMELING GAVEN BIJ DE VIERING VAN HET HEILIG AVONDMAAL

Stichting Present te Woerden
De inzameling van uw gaven bij de viering van het Heilig Avondmaal is bestemd voor de Stichting Present in Woerden. St. Present is een soort “vrijwilligers makelaar”. Er zijn groepen mensen die zich aanbieden om bij iemand een klus te doen. Er zijn hulpvragers die bij Present hebben aangegeven dat zij een hulpvraag hebben. Present coördineert aanbod en vraag. Zij werken vanuit een christelijke motivatie en doen veel samen met maatschappelijke organisaties. Present is een landelijke organisatie waarvan in Woerden een zeer actieve afdeling werkzaam is. Met uw gaven maken wij het mogelijk dat de organisatie in Woerden op professionele wijze kan blijven werken om het groeiend aantal aan hulpvragen van een oplossing te voorzien.

 
 
 
Agenda
Ga voor de agenda van alle PKN-kerkelijke activiteiten en vergaderingen naar kerkpleinwoerden.nl
 
Meditatie
“HEERE, waarom blijft U van verre staan? Waarom verbergt U zich in tijden van benauwdheid.” 
 
Psalm 10:1


“God waar bent U? Waarom blijft U op afstand? Waarom verstopt U zich, juist als het moeilijk wordt?” Het zijn vragen van een psalmist van eeuwen geleden. Maar dezelfde vragen kunnen ook in 2018 zomaar boven komen. In Psalm 9 en 10 gaat het over onrecht dat de arme en onderdrukte wordt aangedaan door hoogmoedige, op zichzelf gerichte mensen. En nog steeds zijn er grote ego’s die anderen gebruiken om er zelf beter van te worden. Alsof er geen God is die zich om kwetsbare en weggedrukte mensen bekommert. Alsof mensen met macht en uitbuiters zomaar hun gang kunnen gaan. 
Daar gaat de psalmdichter van schreeuwen. “Sta op HEERE God, hef Uw hand op, vergeet
meer
 
Bediening Heilige Doop

Wijk Centrum-Oost: Zondag 15 april in de Petruskerk. Doopzitting op maandag 9 april om 20.30 uur in Het Baken. Graag van te voren aanmelden bij de scriba via


Wijken Noord en WestZondag 11 maart in de Petruskerk. Ouders die hun kind willen laten dopen kunnen contact opnemen met ds. Berkheij. Doopgesprek op maandagavond 5 maart om 20.00 uur, thuis bij de ouderling van dienst Anneke Smit-Dorrepaal, ’s-Gravensloot 134.

 
Werkgroep Geloof en Cultuur

 

 

 
In het activiteitenoverzicht   van de Werkgroep Geloof en Cultuur van de Protestantse kerken van Woerden/Zegveld vindt u een breed scala van activiteiten op het gebied van theologie, spiritualiteit, eredienst, pastoraat, opvoeding, samenleving en cultuur.
 

 
Geven aan de kerk
De gemeente van Christus wordt zichtbaar in onder meer de eredienst, in het pastoraat en in het missionaire werk. Om dit werk doorgang te kunnen laten vinden, is uiteraard geld nodig. Daarom vragen we u graag om uw bijdrage.
>Lees meer
 
Kerkblad Hervormd Woerden

Het kerkblad 'Hervormd Woerden' kunt u hier online inzien of downloaden.

 
 
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.