PKN
Hervormde Gemeente Woerden
 
Kerkenraad (voorheen wijk Centrum) Kerkenraad (voorheen wijk Centrum)

Wijkpredikant
Vacant

Consulent
Ds. J.J. Van den End, Oudewater.

Tijdelijk neemt Ds. M.F. Van Binnendijk enkele taken in de gemeente waar, waaronder de catechese en pastorale bijstand. Hij is voor bijstand te bereiken tijdens het telefonisch spreekuur op woensdagen (19.00-20.00) via 0348-410438

Scribaat Centrum-Oost
Nico van Brenk, Veldbloemenlaan 6, 3448 GM Woerden, 0348- 500625
E-mail: 

Ouderlingen 
Voorzitter

Wijk Centrum-Oost is opgedeeld in secties, die vaak een eigen ouderling, diaken en wijkdames hebben. Hier kunt u terugvinden bij welke sectie u hoort en welke wijkdames aan uw wijk gekoppeld zijn.

Cöordinator pastoraat Centrum-Oost
J. van den Bosch
Populierstraat 8
0348- 424883

Sectie-ouderlingen
J. van Dam, Jan Steenstraat 63b, 3443 GS, 0348- 482445, (sectie 1,2 en 3)
P. Verbree, Mesdagplein 11, 3443 CD, 0348- 417645, (sectie 4)
R. van Vreeswijk, Leliestraat 0348- 468469, (sectie 5) 
A.J. Streng, Prinsenlaan 77, 0348- 448123, (sectie 6)
J. Ruitenburg, Rietveld 114, 3443 XE, 0348- 688639, (sectie 7)
R. Kuus, Jan Steenstraat 153, 3443  GW, 0348- 498907,  (sectie 8)
W. van Zijtveld, 421046, 06- 10388859 (sectie 9)
R. Doornebal, Pannebakkerijen 3, 3443 CA 0348- 419577 (sectie 10)

Jeugdouderling
H. den Hartog, Hallsteinlaan 11, 3446 HM, 0348- 795042

Evangelisatieouderling 
A. van Zelst, Schokker 4, 3448 KS, 0348- 430264,

Ouderling-kerkrentmeester 
M. Stigter, Ladogameer 10, 3446 JA, 0348- 432661, 
F. Willemze, Prins Mauritssingel 24, 3445 XA, 0348- 433642,

Diakenen
vacature (sectie 1, 2, 3)
M. Van Maanen, Pieter Mondriaanlaan 8, 3443 VM, 0348- 410555 (sectie 4)
P.M. Kemp, Rietveld 34, 0348- 412475 (sectie 5, 6)
G. A. Spijker, De Zoom 27, 3448 DG, 0348- 422742 (sectie 7, 9)
J. van Bemmel, Joh. Bosboomstraat 34, 3443 HE, 0348- 424998, (sectie 8, 9)
H. Eijkelenstam, Amsteloord 56, 0348- 421525, (sectie 10)
Pleun Kleinveld, Maasoord 21, 0348- 412632 (sectie 10)

Jeugddiaken
L. Smits, Cort van der Lindenlaan 13, 3445 VA, 0348- 448327

[bijgewerkt op 23 januari 2017]

terug
 
 
 
Agenda
Ga voor de agenda van alle PKN-kerkelijke activiteiten en vergaderingen naar kerkpleinwoerden.nl
 
Meditatie


“Er is niemand die Zijn hand kan wegslaan of tegen Hem kan zeggen: Wat doet U?”
(n.a.v. Daniël 4 : 35)

Er kunnen dingen in dit leven gebeuren – bij iemand die de Heere kent – waardoor hij of zij zich bij tijden kan afvragen: Wat is God nu aan het doen? Dat kunnen mooie dingen zijn, waarbij boven je gebed en verwachting iets gebeurt. Zoals bij dat jonge stel, dat al jaren aan het dokteren was, maar er geen kinderen kwamen. En ineens, ‘zomaar’, toch in verwachting…
Dat kunnen ook lastige dingen zijn, die het leven omgooien en alles aanraken wat je hebt opgebouwd. Je huis, je werk, zelfs je lichamelijke omstandigheden. Dat kan bij ‘de gewone man’. Maar dat gebeurt ook bij aanzienlijke mensen.
 
Eén van de machtigste mensen, die de Bijbel noemt, is koning Nebukadnezar. In zijn tijd stond hij aan het grootste wereldrijk, dat voor en na hem zijns gelijke niet kende. De droom van een beeld en een boom maken dat duidelijk. Maar wat is 

meer
 
Bediening Heilige Doop

Wijken Noord en West: Zondag 12 november in de Petruskerk. Opgeven bij ds. G. Schouten.  

Wijk Centrum-Oost: Zondag 29 oktober in de Petruskerk. Doopzitting om 20.00 uur in Het Baken. Datum nog niet bekend.

 
Werkgroep Geloof en Cultuur

 

 

 
In het activiteitenoverzicht   van de Werkgroep Geloof en Cultuur van de Protestantse kerken van Woerden/Zegveld vindt u een breed scala van activiteiten op het gebied van theologie, spiritualiteit, eredienst, pastoraat, opvoeding, samenleving en cultuur.
 

 
Geven aan de kerk
De gemeente van Christus wordt zichtbaar in onder meer de eredienst, in het pastoraat en in het missionaire werk. Om dit werk doorgang te kunnen laten vinden, is uiteraard geld nodig. Daarom vragen we u graag om uw bijdrage.
>Lees meer
 
Kerkblad Hervormd Woerden

Het kerkblad 'Hervormd Woerden' kunt u hier online inzien of downloaden.

 
 
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.