PKN
Hervormde Gemeente Woerden
 
Meditatie Meditatie

“HEERE, waarom blijft U van verre staan? Waarom verbergt U zich in tijden van benauwdheid.” 
 
Psalm 10:1


“God waar bent U? Waarom blijft U op afstand? Waarom verstopt U zich, juist als het moeilijk wordt?” Het zijn vragen van een psalmist van eeuwen geleden. Maar dezelfde vragen kunnen ook in 2018 zomaar boven komen. In Psalm 9 en 10 gaat het over onrecht dat de arme en onderdrukte wordt aangedaan door hoogmoedige, op zichzelf gerichte mensen. En nog steeds zijn er grote ego’s die anderen gebruiken om er zelf beter van te worden. Alsof er geen God is die zich om kwetsbare en weggedrukte mensen bekommert. Alsof mensen met macht en uitbuiters zomaar hun gang kunnen gaan. 
Daar gaat de psalmdichter van schreeuwen. “Sta op HEERE God, hef Uw hand op, vergeet de ellendigen niet” (:12). Misschien herkent u dat wel, als het journaal weer schreeuwend onrecht toont, het lijden van armen, kwetsbaren en kinderen laat zien. Of als het lijden nog dichterbij is. Als er in uw eigen leven omstandigheden zijn waardoor u verzucht: “Sta op God, vergeet mij niet.”

Inmiddels zijn we in het kerkelijk jaar weer de zogenaamde lijdenstijd of 40-dagentijd ingegaan. Een tijd waarin we ons concentreren op het lijden van Jezus. Immanuël, de God die niet veraf en verstopt bleef, maar met beide benen op onze wereld stond. Die Zijn hand ophief om zieken en zwakken een nieuw leven te schenken. Die zonden vergaf en onrecht hardop aan de kaak stelde. Maar Die ook het lijden inging, helemaal, tot op het kruis. Waar ook Hij schreeuwde: “Mijn God, mijn God, waarom hebt U mij verlaten.”
Misschien nodigt de lijdenstijd wel uit tot klagen en protest. Geen verwend, rijk-Westers klagen over onbenulligheden, maar echt klagen over onrecht, zonde en lijden. Stem geven aan wat niet deugt, in de wereld en onze omgeving, maar ook in ons eigen leven. In navolging van Jezus klagen bij God. Omdat God juist in Jezus heeft laten zien hoe lijden, zonde en schuld Hem aan het hart gaan. Omdat we Hem kennen als Degene die niet veraf bleef maar in Zijn Zoon en door Zijn Geest ook heel dichtbij wil komen. Juist daarom mogen we klagen bij Hem!

En dan kan er al klagend ook ruimte ontstaan. De Vlaamse monnik B. Standaert heeft prachtig verwoord hoe klagen en loven met elkaar te maken hebben: “De twee longen van het psalmgebed: klagen en loven, staan niet los van elkaar. Ik klaag omdat ik mocht loven, en ik klaag totdat ik weer mag loven.” In Psalm 10 gebeurt het laatste eerst wat aarzelend, alsof de dichter zichzelf eerst moed inspreekt: “U ziet het wel, want U aanschouwt de moeite en het verdriet, opdat men het in Uw hand geeft” (:14). Om vervolgens tot een dankbare lofprijzing te komen: “U hebt de wens van de zachtmoedigen gehoord, HEERE. (:17).
Mag zo de concentratie op Christus’ lijden in de komende weken, leiden van de klacht naar de lof op Zijn heerlijke Naam.

 
Bastiaan Visser
kerkelijk medewerker Centrum-Oost

terug
 
 
 
Agenda
Ga voor de agenda van alle PKN-kerkelijke activiteiten en vergaderingen naar kerkpleinwoerden.nl
 
Meditatie
“HEERE, waarom blijft U van verre staan? Waarom verbergt U zich in tijden van benauwdheid.” 
 
Psalm 10:1


“God waar bent U? Waarom blijft U op afstand? Waarom verstopt U zich, juist als het moeilijk wordt?” Het zijn vragen van een psalmist van eeuwen geleden. Maar dezelfde vragen kunnen ook in 2018 zomaar boven komen. In Psalm 9 en 10 gaat het over onrecht dat de arme en onderdrukte wordt aangedaan door hoogmoedige, op zichzelf gerichte mensen. En nog steeds zijn er grote ego’s die anderen gebruiken om er zelf beter van te worden. Alsof er geen God is die zich om kwetsbare en weggedrukte mensen bekommert. Alsof mensen met macht en uitbuiters zomaar hun gang kunnen gaan. 
Daar gaat de psalmdichter van schreeuwen. “Sta op HEERE God, hef Uw hand op, vergeet
meer
 
Bediening Heilige Doop

Wijk Centrum-Oost: Zondag 15 april in de Petruskerk. Doopzitting op maandag 9 april om 20.30 uur in Het Baken. Graag van te voren aanmelden bij de scriba via


Wijken Noord en WestZondag 11 maart in de Petruskerk. Ouders die hun kind willen laten dopen kunnen contact opnemen met ds. Berkheij. Doopgesprek op maandagavond 5 maart om 20.00 uur, thuis bij de ouderling van dienst Anneke Smit-Dorrepaal, ’s-Gravensloot 134.

 
Werkgroep Geloof en Cultuur

 

 

 
In het activiteitenoverzicht   van de Werkgroep Geloof en Cultuur van de Protestantse kerken van Woerden/Zegveld vindt u een breed scala van activiteiten op het gebied van theologie, spiritualiteit, eredienst, pastoraat, opvoeding, samenleving en cultuur.
 

 
Geven aan de kerk
De gemeente van Christus wordt zichtbaar in onder meer de eredienst, in het pastoraat en in het missionaire werk. Om dit werk doorgang te kunnen laten vinden, is uiteraard geld nodig. Daarom vragen we u graag om uw bijdrage.
>Lees meer
 
Kerkblad Hervormd Woerden

Het kerkblad 'Hervormd Woerden' kunt u hier online inzien of downloaden.

 
 
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.