PKN
Hervormde Gemeente Woerden
 
Meditatie Meditatie


“LEER MIJ BIDDEN”
(n.a.v. Mat. 6 : 8)
 
Gij badt op enen berg alleen, en Jesu, ik en vind er geen
waar 'k hoog genoeg kan klimmen om U alleen te vinden:
de wereld wilt mij achterna, alwaar ik ga of sta; of ooit mijn ogen sla…
 
En arm als ik en is er geen; geen één,
die nood hebbe en niet klagen kan;
die honger, en niet vragen kan;
die pijne, en niet gewagen kan – hoe zeer het doet!
 
O, leer mij, armen dwaas, hoe dat ik bidden moet!
 
Zo verwoordt de Vlaamse dichter en priester Guido Gezelle rond 1859 de worsteling die een bidder kan ervaren voor God. Hoe kan een zondig mens in gesprek gaan met Iemand van zo geheel andere orde? Onheilig tegenover de Heilige? Woordeloos en stemloos tegenover de sprekende en zich openbarende God? Zal het eerste gebed, dat wij bidden niet moeten zijn: “Leer mij bidden?”
Zo komen de discipelen bij Jezus. Leerling in alles. Ook in bidden. Nu leert bijna elke rabbi zijn discipelen formuliere, vormelijke gebeden uit te spreken, waaraan ze herkend worden als “leerlingen van rabbi die-en-die”.
 
Jezus leert Zijn discipelen ánders te bidden. Het hoe, het wat, het waar! Tot Wie. Bijzonder ontdekkend. Niet maar op de straten en de pleinen om gezien en gehoord te worden door de mensen. Maar in je binnenkamer, om gezien, gehoord en verstaan te worden door de Heere God Zelf, Die gebeden hoort en verhoort.
 
Worstelen met het gebed. Wie kent het niet bij tijden? Soms hebben we te veel aan woorden. Soms schieten woorden ons zo ongekend tekort. Komt mijn hart er wel in mee? Zijn mijn gedachten en mijn gevoelens en mij intenties wel zodanig op de Heere gericht, dat het ook aangenaam en aannemelijk is bij God? Of is het ten diepste toch eigenbelang dat mijn bidden stempelt? Bid ik wel op de juiste manier, of bestaat er werkelijk zoiets als ‘kwalijk’ bidden?
 
Eerlijke vragen die ons mogen brengen bij Hem die antwoordt geeft. Bij Hem, Die nooit een bidder laat staan, die zijn of haar hart aan de Heere wijdt. Veel woorden, of enkel een zucht. Voor de Heere is niets te wonderlijk om ook ons woordeloos zuchten te maken tot een gebed. Vanuit de afgrond tot de hoogste hemelen. Met de Psalmdichter ontvangen wij woorden die vertrouwen geven in ons bidden. Want “Hij neigt zijn oor, daarom roep ik al mijn dagen. Hij schenkt mij hulp, hij redt mij keer op keer.”
 
Ds. M.F. van Binnendijk

terug
 
 
 
Agenda
Ga voor de agenda van alle PKN-kerkelijke activiteiten en vergaderingen naar kerkpleinwoerden.nl
 
Meditatie

“LEER MIJ BIDDEN”
(n.a.v. Mat. 6 : 8)
 
Gij badt op enen berg alleen, en Jesu, ik en vind er geen
waar 'k hoog genoeg kan klimmen om U alleen te vinden:
de wereld wilt mij achterna, alwaar ik ga of sta; of ooit mijn ogen sla…
 
En arm als ik en is er geen; geen één,
die nood hebbe en niet klagen kan;
die honger, en niet vragen kan;
die pijne, en niet gewagen kan – hoe zeer het doet!
 
O, leer mij, armen dwaas, hoe dat ik bidden moet!
 
Zo verwoordt de Vlaamse dichter en priester Guido Gezelle rond 1859 de worsteling die een bidder kan ervaren voor God. Hoe kan een zondig mens in gesprek gaan met Iemand van zo geheel andere orde? Onheilig tegenover de Heilige? Woordeloos en stemloos tegenover de sprekende en zich openbarende God? Zal het eerste gebed, dat wij bidden niet moeten zijn: “Leer mij bidden?”
Zo komen de discipelen bij  meer
 
Bediening Heilige Doop

Wijk Centrum-Oost: Zondag 17 december in de Petruskerk. Doopzitting op maandag 11 december om 20.15 uur in Het Baken. Graag aanmelden bij de scriba via

 
Werkgroep Geloof en Cultuur

 

 

 
In het activiteitenoverzicht   van de Werkgroep Geloof en Cultuur van de Protestantse kerken van Woerden/Zegveld vindt u een breed scala van activiteiten op het gebied van theologie, spiritualiteit, eredienst, pastoraat, opvoeding, samenleving en cultuur.
 

 
Geven aan de kerk
De gemeente van Christus wordt zichtbaar in onder meer de eredienst, in het pastoraat en in het missionaire werk. Om dit werk doorgang te kunnen laten vinden, is uiteraard geld nodig. Daarom vragen we u graag om uw bijdrage.
>Lees meer
 
Kerkblad Hervormd Woerden

Het kerkblad 'Hervormd Woerden' kunt u hier online inzien of downloaden.

 
 
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.