PKN
Hervormde Gemeente Woerden
 
Predikant

Hans Berkheij
Predikant

Ds. J.A. Berkheij (Hans),
Post: Herman van Swaneveltplein 7, 3443 HZ Woerden.
Telefoon: 0348–795.233 of Email

 
Pastor Pastor

Mw. D. J. Wolters (Diny),
Post: Annie M.G. Schmidtweg 14, 3446 ZJ Woerden.
Telefoon: 0348–460.064 of E-mail
Telefonisch bereikbaar op di., wo., do., van 9.00-9.30 uur
voor de secties 7 tot met 12.

 
Moderamen Moderamen

Het moderamen (dagelijks bestuur) van onze wijkkerkenraad bestaat uit de volgende personen:
Hans Berkheij, predikant;
Peter Boevée, voorzitter;
Johanna Schilling, scriba;
Cor de Groot, lid en diaken;
Gert van Vliet, lid en ouderling;
Pieter Vonk, notulist van de kerkenraadsvergaderingen.
 

 
College van Kerkrentmeesters College van Kerkrentmeesters

Kerkrentmeesters en kerkbeheer
Onder verantwoordelijkheid van de Algemene Kerkenraad worden de financiële belangen van de Hervormde Gemeente Woerden behartigd door de ouderling-kerkrentmeesters.

lees meer »
 
Ouderlingen Ouderlingen

Hier vindt u de namen en hun sectie van de ouderlingen:

  • Jan Zwaneveld,                        sectie _;
  • Peter Boevée,                          sectie _;
  • Wim Oudijk, ______________ sectie _;
  • Henk Treur, ______________ sectie 2;
  • Johanna Schilling, _________ sectie 5;
  • Anneke Smit–Dorrepaal, ____ sectie 6;
  • Gert van Vliet, ____________ sectie 8;
  • Mirjam Roelofsen–Koerselman, sectie 9;
  • Willem Hoogerbrugge, ______ sectie 11 en 12;
  • Wilma Mooij, ______________ sectie 13;

Voor hun contactgegevens klikt u rechts-onder op [lees meer » ]
 
 

lees meer »
 
Diakenen Diakenen

De diakenen van Noord geven samen met de diakenen van de andere wijken uitvoering aan de diaconale taak van de gemeente.
Deze taak ligt soms heel ver van huis, waartoe bijvoorbeeld met het Werelddiaconaat wordt samengewerkt en soms heel dichtbij.

lees meer »
 
Pastoraal bezoekers Pastoraal bezoekers

Hier vindt u de contactgegevens van de pastoraal bezoekers.

lees meer »
 
 
 
Agenda
Ga voor de agenda van alle PKN-kerkelijke activiteiten en vergaderingen naar kerkpleinwoerden.nl
 
Meditatie


“Er is niemand die Zijn hand kan wegslaan of tegen Hem kan zeggen: Wat doet U?”
(n.a.v. Daniël 4 : 35)

Er kunnen dingen in dit leven gebeuren – bij iemand die de Heere kent – waardoor hij of zij zich bij tijden kan afvragen: Wat is God nu aan het doen? Dat kunnen mooie dingen zijn, waarbij boven je gebed en verwachting iets gebeurt. Zoals bij dat jonge stel, dat al jaren aan het dokteren was, maar er geen kinderen kwamen. En ineens, ‘zomaar’, toch in verwachting…
Dat kunnen ook lastige dingen zijn, die het leven omgooien en alles aanraken wat je hebt opgebouwd. Je huis, je werk, zelfs je lichamelijke omstandigheden. Dat kan bij ‘de gewone man’. Maar dat gebeurt ook bij aanzienlijke mensen.
 
Eén van de machtigste mensen, die de Bijbel noemt, is koning Nebukadnezar. In zijn tijd stond hij aan het grootste wereldrijk, dat voor en na hem zijns gelijke niet kende. De droom van een beeld en een boom maken dat duidelijk. Maar wat is 

meer
 
Bediening Heilige Doop

Wijken Noord en West: Zondag 12 november in de Petruskerk. Opgeven bij ds. G. Schouten.  

Wijk Centrum-Oost: Zondag 29 oktober in de Petruskerk. Doopzitting om 20.00 uur in Het Baken. Datum nog niet bekend.

 
Werkgroep Geloof en Cultuur

 

 

 
In het activiteitenoverzicht   van de Werkgroep Geloof en Cultuur van de Protestantse kerken van Woerden/Zegveld vindt u een breed scala van activiteiten op het gebied van theologie, spiritualiteit, eredienst, pastoraat, opvoeding, samenleving en cultuur.
 

 
Geven aan de kerk
De gemeente van Christus wordt zichtbaar in onder meer de eredienst, in het pastoraat en in het missionaire werk. Om dit werk doorgang te kunnen laten vinden, is uiteraard geld nodig. Daarom vragen we u graag om uw bijdrage.
>Lees meer
 
Kerkblad Hervormd Woerden

Het kerkblad 'Hervormd Woerden' kunt u hier online inzien of downloaden.

 
 
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.