PKN
Hervormde Gemeente Woerden
 
Predikant

Hans Berkheij
Predikant

Ds. J.A. Berkheij (Hans),
Herman van Swaneveltplein 7,
3443 HZ Woerden.
0348–795.233 
Email

 
Pastor Pastor

Mw. D. J. Wolters (Diny),
Post: Annie M.G. Schmidtweg 14,
3446 ZJ Woerden.
Telefoon: 0348–460.064
Telefonisch bereikbaar op
di., wo., do., van 9.00-9.30 uur
E-mail
 

 
Moderamen Moderamen

Het moderamen (dagelijks bestuur) van onze wijkkerkenraad bestaat uit de volgende personen:
Hans Berkheij, predikant;
Peter Boevée, voorzitter;
Johanna Schilling, scriba;
Cor de Groot, lid en diaken;
Gert van Vliet, lid en ouderling;
Pieter Vonk, notulist van de kerkenraadsvergaderingen.
 

 
College van Kerkrentmeesters College van Kerkrentmeesters

Kerkrentmeesters en kerkbeheer
Onder verantwoordelijkheid van de Algemene Kerkenraad worden de financiële belangen van de Hervormde Gemeente Woerden behartigd door de ouderling-kerkrentmeesters.

lees meer »
 
Ouderlingen Ouderlingen

Hier vindt u de namen en hun sectie van de ouderlingen:

  • Jan Zwaneveld,                        sectie _;
  • Peter Boevée,                          sectie _;
  • Wim Oudijk, ______________ sectie _;
  • Henk Treur, ______________ sectie 2;
  • Johanna Schilling, _________ sectie 5;
  • Anneke Smit–Dorrepaal, ____ sectie 6;
  • Gert van Vliet, ____________ sectie 8;
  • Mirjam Roelofsen–Koerselman, sectie 9;
  • Willem Hoogerbrugge, ______ sectie 11 en 12;
  • Wilma Mooij, ______________ sectie 13;

Voor hun contactgegevens klikt u rechts-onder op [lees meer » ]
 
 

lees meer »
 
Diakenen Diakenen

De diakenen van Noord geven samen met de diakenen van de andere wijken uitvoering aan de diaconale taak van de gemeente.
Deze taak ligt soms heel ver van huis, waartoe bijvoorbeeld met het Werelddiaconaat wordt samengewerkt en soms heel dichtbij.

lees meer »
 
Pastoraal bezoekers Pastoraal bezoekers

Hier vindt u de contactgegevens van de pastoraal bezoekers.

lees meer »
 
Diakenen 2017-2018 [in bewerking] Diakenen 2017-2018 [in bewerking]


Diakenen 2017-2018 [in bewerking]

Klaas Chardon,
0348-688268 - 06-1334.4045 
E-mail 

Anneke Hoogerbrugge-Uittenboogaard, 
0348-691309 - 06-1127.2405 
E-mail 

Carla van Kesteren-Wessels, 
0348-415588 - 06-2296.0130
​E-mail 

Rob van Kesteren, 
0348-415588 - 06-5391.1060
​E-mail 

Jan de Leeuw, 
0348-416020
​E-mail 

Marianne Onderwater-v.’tZelfde, 
06-2081.3356
​E-mail 

Rick Zondervan, 
06-11396791
​E-mail 


Diaconaal werker: 

Ezau Amahorsija, 
0348-419432
​E-mail 

​=

 
 
 
Agenda
Ga voor de agenda van alle PKN-kerkelijke activiteiten en vergaderingen naar kerkpleinwoerden.nl
 
Meditatie

“LEER MIJ BIDDEN”
(n.a.v. Mat. 6 : 8)
 
Gij badt op enen berg alleen, en Jesu, ik en vind er geen
waar 'k hoog genoeg kan klimmen om U alleen te vinden:
de wereld wilt mij achterna, alwaar ik ga of sta; of ooit mijn ogen sla…
 
En arm als ik en is er geen; geen één,
die nood hebbe en niet klagen kan;
die honger, en niet vragen kan;
die pijne, en niet gewagen kan – hoe zeer het doet!
 
O, leer mij, armen dwaas, hoe dat ik bidden moet!
 
Zo verwoordt de Vlaamse dichter en priester Guido Gezelle rond 1859 de worsteling die een bidder kan ervaren voor God. Hoe kan een zondig mens in gesprek gaan met Iemand van zo geheel andere orde? Onheilig tegenover de Heilige? Woordeloos en stemloos tegenover de sprekende en zich openbarende God? Zal het eerste gebed, dat wij bidden niet moeten zijn: “Leer mij bidden?”
Zo komen de discipelen bij  meer
 
Bediening Heilige Doop

Wijk Centrum-Oost: Zondag 17 december in de Petruskerk. Doopzitting op maandag 11 december om 20.15 uur in Het Baken. Graag aanmelden bij de scriba via

 
Werkgroep Geloof en Cultuur

 

 

 
In het activiteitenoverzicht   van de Werkgroep Geloof en Cultuur van de Protestantse kerken van Woerden/Zegveld vindt u een breed scala van activiteiten op het gebied van theologie, spiritualiteit, eredienst, pastoraat, opvoeding, samenleving en cultuur.
 

 
Geven aan de kerk
De gemeente van Christus wordt zichtbaar in onder meer de eredienst, in het pastoraat en in het missionaire werk. Om dit werk doorgang te kunnen laten vinden, is uiteraard geld nodig. Daarom vragen we u graag om uw bijdrage.
>Lees meer
 
Kerkblad Hervormd Woerden

Het kerkblad 'Hervormd Woerden' kunt u hier online inzien of downloaden.

 
 
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.