PKN
Hervormde Gemeente Woerden
 
Vierkerken wandeling woerden Vierkerken wandeling woerden

Het oude stadscentrum van Woerden herbergt een viertal kerkgebouwen, die gerekend mogen worden tot het cultuurhistorisch erfgoed van Woerden. Dit zijn de Bonaventurakerk, de Lutherse Kerk, de Petruskerk en de Opstandingskerk.
 
In het kader van de Open Monumenten Dag zullen deze kerken op zaterdag 10 september open gesteld zijn om belangstellenden te laten kennis maken met de rijke geschiedenis en

lees meer »
 
Startzondag Noord/West 18 september a.s.: “Deel je leven” Startzondag Noord/West 18 september a.s.: “Deel je leven”

kleurplaat startzondag 2016

Op zondag 18 september a.s. willen we met elkaar de start van het nieuwe kerkelijke seizoen vieren. Het thema is “Deel je leven”. Op deze startzondag delen we in ieder geval een feestelijke, muzikale dienst met elkaar. Er zijn lekkere dingen te eten en te drinken en is er tijd voor gesprek, ontmoeting en om te spelen!
Op zondagochtend 4 september delen we net als vorige jaren in de kerk bonnetjes uit met daarop de vraag aan u om iets te eten of iets lekkers mee te nemen. Verder willen

lees meer »
 
VOORAANKONDIGING JUBILEUM AD VAN PELT VOORAANKONDIGING JUBILEUM AD VAN PELT

Graag wijzen wij u nu al op een bijzonder concert dat op 17 september om 20.00 uur gegeven wordt in de Petruskerk. Onze organist, Ad van Pelt, geeft dan een jubileumconcert omdat hij 40 jaar als organist aan onze gemeente is verbonden. In het volgende kerkblad zullen wij hier uitgebreid op ingaan, maar wij willen dit jubileum en het jubileumconcert nu vast onder uw aandacht brengen. Noteert u de datum? Het zou fijn zijn als veel gemeenteleden blijk geven van hun waardering voor Ad door aanwezig te zijn bij deze feestelijke gebeurtenis. 

 
Najaarsactie: SCHOEN DOEN Najaarsactie: SCHOEN DOEN

Dit najaar zullen de diaconieën, aangesloten bij de Raad van Kerken Woerden, weer de gezamenlijke actie Schoen Doen organiseren. Doel van de actie is om gezinnen, die van max 110 % van het minimuminkomen moeten rondkomen en kinderen hebben in de leeftijd van 4 t/m 17 jaar, een bedrag van maximaal € 40,00 per kind beschikbaar te stellen voor de aanschaf van een paar degelijke winterschoenen. Wanneer gemeenteleden hiervoor belangstelling hebben en aan de gestelde criteria voldoen, kunnen zij een aanmeldingsformulier opvragen bij de diakenen. Na invulling doet u het formulier in een enveloppe in de brievenbus van de pastorie Bonaventurakerk, Rijnstraat 56 te Woerden.
Het aanmelden voor deze actie kan in de periode 1 september tot 23 september 2016.
Let op: U kunt pas na goedkeuring van uw aanvraag gebruik maken van deze actie. 
 

 
GEZOCHT: BEVLOGEN ‘SOCIAL MEDIA’ GEBRUIKERS GEZOCHT: BEVLOGEN ‘SOCIAL MEDIA’ GEBRUIKERS

Op de laatste vergadering van de algemene kerkenraad is opnieuw het onderwerp ‘social media’ aan de orde gekomen. Dit keer naar aanleiding van vragen over onze website. Al in 2013 heeft de algemene kerkenraad in haar beleidsplan een specifiek actiepunt over dit onderwerp opgenomen; helaas is dit nog niet van de grond gekomen.
Onder social media verstaan we websites en andere platforms via het internet waar gebruikers zelf verantwoordelijk zijn voor de inhoud en waar mogelijkheden worden geboden voor gebruikers om onderlinge contacten te onderhouden. Voorbeelden van sociale media zijn Facebook, Twitter en LinkedIn.
Vanaf de opkomst van het internet in de jaren '90 is e-mail lange tijd het populairste digitale communicatiemiddel geweest; ook alle kerkenraadsstukken worden al jaren via e-mail gedeeld. Maar deze rol wordt steeds meer overgenomen door social media. “Mailen doe je met je opa”, zei eens een jongere. Veel gemeenteleden, inclusief predikanten en andere ambtsdragers, zijn actief op één of meerdere social media. Hoe

lees meer »
 
Welkom in Woerden Welkom in Woerden

Een introductie in het PKN landschap in onze prachtige stad
Als u in Woerden komt wonen en u komt uit een plaats met een protestantse gemeente, dan moet u een keuze maken bij welke PKN kerk u zich wilt aansluiten. Om u bij die keuze te helpen, hebben wij een documentatieset samengesteld, die daarvoor een gids wil zijn.

lees meer »
 
VERHUUR ZALEN CONCORDIA VERHUUR ZALEN CONCORDIA

Wij hebben u al eerder geïnformeerd over de mogelijkheid om de grote en kleinere zaal van Concordia te huren. De zalen zijn gerenoveerd en zien er mooi uit.
De afgelopen maanden is er hard gewerkt om nog een aantal technische zaken te realiseren en dit is inmiddels afgerond. U kunt in deze zalen prima terecht als u een bijeenkomst wilt organiseren of een bijzondere gebeurtenis wilt vieren.
Voor informatie over de huur van de zalen kunt u terecht bij Truus Lodder. U kunt haar bereiken op telefoonnummer 0348-417429 en via e-mail

 
Samengaan Wijken Centrum en Oost Samengaan Wijken Centrum en Oost

De kerkenraden van de wijken Centrum en Oost hebben onlangs besloten samen te willen gaan. Ook zijn er besluiten genomen over de toekomstige invulling van het pastoraat. Hier treft u een document aan met de genomen besluiten en een toelichting hierop.
 

 
Website van de Hervormde Gemeente Woerden. Website van de Hervormde Gemeente Woerden.

Deze website geeft informatie over de kerkelijke activiteiten in onze gemeente, zoals kerkdiensten, gepreksgroepen, diaconale projecten etc.

Via het menu aan de linkerzijde kunt u de door u gewenste informatie vinden. Als u met uw muisaanwijzer op een onderwerp gaat staan opent zich een submenu met meerdere pagina's. Ook kunt u de zoekfunctie rechts bovenaan gebruiken om informatie te vinden.
 

 
 
 
Agenda
Ga voor de agenda van alle PKN-kerkelijke activiteiten en vergaderingen naar kerkpleinwoerden.nl
 
Meditatie


“Ga mijn volk troosten…”
(n.a.v. Jesaja 40,1)
 

Troost. Trust. Vertrouwen.

Grote woorden, die niet altijd even gemakkelijk te plaatsen zijn. Op een levensmoment dat het Verenigd Koninkrijk uit de EU stap (Brexit). In een wereld waar haast iedere dag bommen afgaan of worden afgeworpen. Of wanneer je eigen leven genoeg heeft aan zichzelf…
 
Woorden passen zelden in moeilijke situaties van ons leven. Wanneer we verward, verdrietig, gekwetst zijn. Door woorden, door gebeurtenissen, door… zeg maar de weerbarstigheid van het leven zelf. En toch: juist op zulke momenten, als onze diepste angsten een gezicht, vorm, gestalte krijgen of aannemen, juist dan kan het gebeuren dat wij troost werkelijk nodig hebben. Troost niet in de zin van een arm om je schouder, of een beetje aandacht, of een bemoedigend woord, hoe goed ook bedoeld, en hoe zeer door ons gewaardeerd.
 
De troost waar Jesaja aan denkt, de troost waar

meer
 
Werkgroep Geloof en Cultuur

 

 

 
In het activiteitenoverzicht   van de Werkgroep Geloof en Cultuur van de Protestantse kerken van Woerden/Zegveld vindt u een breed scala van activiteiten op het gebied van theologie, spiritualiteit, eredienst, pastoraat, opvoeding, samenleving en cultuur.
 

 
Geven aan de kerk
De gemeente van Christus wordt zichtbaar in onder meer de eredienst, in het pastoraat en in het missionaire werk. Om dit werk doorgang te kunnen laten vinden, is uiteraard geld nodig. Daarom vragen we u graag om uw bijdrage.
>Lees meer
 
Kerkblad Hervormd Woerden
Het kerkblad 'Hervormd Woerden' kunt u hier online inzien of downloaden.

 
 
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.